Screen Shot 2564-01-10 at 12.08.10.png

ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนแช่เยือกแข็ง ทุเรียน หมอนทอง ทุเรียนเสียบไม้ ทุเรียนแช่แข็งเสียบไม้ ไอศครีมทุเรียน Frozen Durian Durian Fruit Stick Mon Thong Durian Frozen Durian on Stick Duu